-1
archive,category,category-inwestowanie,category-18635,stockholm-core-1.0.6,select-theme-ver-5.1,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Inne informacje

Główne funkcje jakie pełnią indeksy giełdowe to: zbieżna wiadomość o sytuacji na rynku lub jego wybranych segmentach narzędzie bazowe dla instrumentów pochodnych punkt odniesienia dla analizy skuteczności inwestowania specjalistyczny instrument, które pomaga inwestorom w budowaniu własnych indeksów giełdowych stanowi zamiennik portfela rynkowego, który ma znaczącą rolę w teorii portfelowej oraz modelach rynku kapitałowego. Wskaźniki

Informacje

Zanim zdecydujemy się na konkretne lokaty bankowe, zastanówmy się, ile pieniędzy i na jak długo możemy zdeponować bez szkody dla domowego budżetu. Jeśli więc przewidujemy, że ulokowane pieniądze mogą być nam potrzebne w każdej chwili, szukajmy lokaty jednodniowe lub konta oszczędnościowe. Decydując się na lokaty bankowe o dłuższym okresie, powinniśmy wybierać te lokaty o najwyższym oprocentowaniu lokat. Mamy bowiem dość

Informacje dodatkowe

Emisja akcji na rynku przynosi dużo ważnych korzyści dla firmy. Pozwala na pozyskanie kapitału, zwiększa wiarygodność oraz prestiż oraz powoduje usprawnienie płynności finansowej. Emisja akcji pozwala także na równie dotarcie do szerszego grona ewentualnego inwestorów. Pośród ograniczeń i kosztów można wymienić przede wszystkim: • obowiązki informacyjne • ryzyko złego przejęcia, drogą nabywania akcji na rynku

Informacje dodatkowe

Aby lepiej zrozumieć od czego są uwarunkowane notowania walut trzeba najpierw zrozumieć elementy, które określają podaż i popyt na nią. Pierwszym takim elementem są obroty handlowe, czyli bilans płatniczy. Drugim elementem jest walutowa polityka rządu kraju, który posługuje się konkretną walutą. W obu kategoriach, od których zależą notowania walut można również wyróżnić inne grupy czynników, które nie oddziałują na nie

Funcje indeksu giełdowego

Funcje indeksu giełdowegoIndeks giełdowy spełnia kilka przeróżnych funkcji, do najważniejszych z nich można zaliczyć: syntetyczne wiadomości o sytuacji na rynku, bądź o wybranych jego elementach narzędzie bazowe dla narzędzi pochodnych punkt odniesienia dla analizy skuteczności inwestowania specjalistyczny instrument służący inwestorom do konstruowania własnych indeksów giełdowych; zamiennik portfela rynkowego, co ma istotne znaczenie w teorii portfelowej i formach rynku

Porady

Kurs akcji – bieżąca cena akcji ustalona na rynku, np. na giełdzie. Może być ustalana wg ściśle określonej zasady i może obowiązywać przez pewien czas lub zmieniać się w sposób ciągły, uzależniony od podaży i popytu, po każdej transakcji. Kurs akcji ustalany jest na giełdach papierów wartościowych metodami opartymi najczęściej na cenach lub zleceniach. Sposób ustalania kursów zależy przede wszystkim

Jak wybrać dobry fundusz emerytalny?

Jak wybrać dobry fundusz emerytalny? Analizując ranking OFE powinieneś zwrócić uwagę na to, jak długi okres działalności obejmuje takie zestawienie. Każdy fundusz w historii swojego prosperowania na rynku, może pochwalić się doskonałymi osiągami w jakimś konkretnym kwartale bądź miesiącu. Dlatego Ty bądź przezorniejszy! Interesujący Cię fundusz powinien charakteryzować się ciągłością wysokich stóp zwrotu. Działalność OFE ma pozytywnie prosperować nie

Lokaty bankowe- inne informacje

Lokaty bankowe- inne informacjeLokaty bankowe są to środki, które kontrahent indywidualny bądź przedsiębiorca powierza bankowi na jakiś określony bądź nieokreślony czas. Bank sygnując umowę z kontrahentem, zaciąga dług na mocy którego w okresie oznaczonym w umowie bądź na żądanie uiszcza klientowi odsetki lub złożoną sumę pieniężną zwiększoną o odsetki. Odsetki są naliczane przez bank podług stałej bądź zmiennej stopy procentowej,

Giełda papierów wartościowych

Giełda papierów wartościowychCześć osób uważa, że aby inwestować na giełdzie konieczne jest bycie „bogatym” Z ogólnie znanej opinii wiemy, iż pomnażanie niewielkich oszczędności nie jest zbytnio opłacalne. Pochłania dużo naszego cennego czasu, energii, co więcej na pierwszy rzut oka wydaje się nam trudne oraz w dużym stopniu ryzykowne.Prawdą niepodważalną jest, iż osiąganie sukcesów w momencie inwestowania na giełdzie papierów wartościowych

Rodzaje

Lokata bankowa to wciąż bardzo popularna metoda oszczędnościowa. Do głównych zalet możemy zaliczyć bezpieczeństwo ulokowanych środków oraz gwarantowane oprocentowanie. Aby dobrze wybrać lokatę bankową, zwróć uwagę na kilka rad które pozwolą Ci cieszyć się dobrze ulokowanymi pieniędzmi. a) Określ czas inwestycji Miej wzgląd na to że zbyt wczesne zerwanie lokaty, będzie skutkowało całkowitą utratą odsetek. Tak więc

Inne informacje

Indeks giełdowy spełnia kilka przeróżnych funkcji, do najważniejszych z nich można zaliczyć: syntetyczne wiadomości o sytuacji na rynku, bądź o wybranych jego elementach narzędzie bazowe dla narzędzi pochodnych punkt odniesienia dla analizy skuteczności inwestowania specjalistyczny instrument służący inwestorom do konstruowania własnych indeksów giełdowych; zamiennik portfela rynkowego, co ma istotne znaczenie w teorii portfelowej i formach rynku kapitałowego.

Rodzaje

Fundusze inwestycyjne można podzielić na: fundusze akcji – jest to fundusz o taktyce inwestycyjnej zakładającej gromadzenie aktywów przede wszystkim w lokatach o wyższym ryzyku inwestycyjnym (akcje firm) fundusze obligacji – to fundusz o strategii inwestycyjnej zakładającej gromadzenie aktywów przede wszystkim w lokatach o planowanym zysku (są to przede wszystkim obligacje oraz bony skarbowe) fundusze zrównoważone (mieszane) – to fundusz

Inne informacje

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest funduszem strukturalnym Unii Europejskiej. Został on utworzony w celu zmniejszania różnic w zamożności (majętności) i jakości życia we wszystkich krajach członkowskich i regionach Unii Europejskiej. Fundusz ten promuje spoistość gospodarczą (ekonomiczną) oraz społeczną (socjalną). Europejski Fundusz Społeczny zajmuje się promocją zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej. Pomaga krajom członkowskim, powodując, że siła robocza i

Porady

Lokaty proponowane przez banki różnią się między sobą przede wszystkim oprocentowaniem. Oczywiście najlepszą opcją jest lokata z rocznym oprocentowaniem oscylującym pomiędzy 5.5% a 6%. Jednak takie lokaty wymagają wysoki wkładów pieniężnych. Inną ważną cechą lokat jest możliwość co trzy miesięcznej wypłaty środków bez utraty odsetek. Dlaczego jest to takie ważne, otóż dlatego, że niektóre banki oferują lokaty, w których

Informacje dodatkowe

Pomimo morza uczonych bzdur wypisywanych na temat obecnego kryzysu pamiętajmy – te znikające pieniądze nie wyparowują w kosmosie! One tylko zmieniają właściciela! Traci ktoś, żeby zyskać miał ktoś! Drobni ciułacze z kontami oszczędnościowo-emerytalnymi i pracobiorcy spłacający kredyty naciągani są dwa razy: najpierw tracą swoje oszczędności i inwestycje, a następnie z ich podatków zapłacą bankom za to, że ich

Porady

Giełdy zagraniczne Po czwartkowym silnym wzroście, byki na Wall Street nie były w stanie kontynuować w piątek ruchu indeksów w górę. S&P500 stracił 1,24 proc., a Dow Jones 1,2 proc. Można sądzić, że to tylko korekta zbyt euforycznej zwyżki. Można też podejrzewać, że rynek nie jest zbyt mocny. Już trzeci raz mamy do czynienia z

Porady

Gdzie zainwestować – o to jest pytanie?Zanim zainwestujesz w jakikolwiek fundusz inwestycyjny, należy zastanowić się nad kilkoma zasadniczymi kwestiami. Ważne jest aby taką decyzję podejmować jak najbardziej świadomie. Jednakże do tego potrzebne jest zarówno zrozumienie tematu jak i własnych, indywidualnych potrzeb. Gra rozgrywa się przecież o naszych pieniądze, zarobione zwykle w pocie własnego czoła. Właśnie dlatego nie ma się co

Porady

Wybór biura maklerskiego Kierując się wyborem biura maklerskiego powinniśmy wziąć pod uwagę następujące czynniki: stawki prowizji opłaty za prowadzenie rachunku i inne operacje dostępność sieci punktów obsługi oferowane analizy i rekomendacje notowania w czasie rzeczywistym (najlepiej bezpłatny dostęp) awaryjność systemu informatycznego (możemy poszukać

Inne informacje

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest funduszem strukturalnym Unii Europejskiej. Został on utworzony w celu zmniejszania różnic w zamożności (majętności) i jakości życia we wszystkich krajach członkowskich i regionach Unii Europejskiej. Fundusz ten promuje spoistość gospodarczą (ekonomiczną) oraz społeczną (socjalną). Europejski Fundusz Społeczny zajmuje się promocją zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej. Pomaga krajom członkowskim, powodując, że siła robocza i przedsiębiorstwa

Porady

Fundusze inwestycyjne dzielą się na: fundusze akcji - to fundusz o polityce inwestycyjnej zakładającej lokowanie aktywów przede wszystkim w lokatach o większym ryzyku inwestycyjnym (akcje przedsiębiorstw) fundusze obligacji – to fundusz o polityce inwestycyjnej zakładającej kumulowanie aktywów przede wszystkim w lokatach o planowanym dochodzie (obligacje oraz bony skarbowe) fundusze zrównoważone (mieszane) – to fundusz o polityce inwestycyjnej zakładającej kumulowanie w

Źródła funduszy europejskich

Źródła funduszy europejskichFundusze w budżecie Unii Europejskiej wywodzą się z trzech zasadniczych źródeł: z cła uzyskiwanego od wyrobów importowanych z krajów, nie będących członkami Unii Europejskiej (są to tzw. tradycyjne zasoby „osobiste” Unii), z przychodów z VAT (czyli podatku od towarów i usług-od wartości dodanej) – jest to oznaczony procent, który dany kraj musi uiścić do Unii ze środków wywodzących

Inne informacje

Inwestycje kapitałowe, odzwierciedlają ruch pieniądza i tyczą się aktywów finansowych. Wynika to z tego, iż posiadają one cechy niematerialne i są także znane pod terminem inwestycji monetarnej. Określenie tych inwestycji pojmowane jest jako celowo wydatkowany fundusz przez osobę inwestora, skierowany na zwiększenie jego dochodów. Inwestowanie musi przynosić zyski, jednakże aby tak się stało trzeba wykorzystywać kapitał w czasie bieżącym, po

Informacje dodatkowe

Pomimo morza uczonych bzdur wypisywanych na temat obecnego kryzysu pamiętajmy – te znikające pieniądze nie wyparowują w kosmosie! One tylko zmieniają właściciela! Traci ktoś, żeby zyskać miał ktoś! Drobni ciułacze z kontami oszczędnościowo-emerytalnymi i pracobiorcy spłacający kredyty naciągani są dwa razy: najpierw tracą swoje oszczędności i inwestycje, a następnie z ich podatków zapłacą bankom za to, że ich

Źródła funduszy unijnych

Źródła funduszy unijnych Fundusze unijne w budżecie Unii Europejskiej dla krajów potrzebujących UE pochodzą z trzech podstawowych źródeł:z cła pozyskiwanego z wyrobów i produktów importowanych z państw, nie będących członkami Unii Europejskiej (są to tzw. klasyczne zasoby „osobiste” Unii Europejskiej),z przychodów z VAT-u (czyli z podatku od towarów i usług -od wartości dodanej) – jest to określony procent, który określone

Inne informacje

Harmonogram sesji giełdowych dzielimy na dwa typy: 1. Harmonogram notowań ciągłych na GPW w Warszawie 8-9 – przyjmowanie rozporządzeń na rozpoczęcie 9 – wyznaczenie kursu na rozpoczęcie 9-16.10 – notowania stałe 16.10-16.20 – przyjmowanie rozporządzeń na zakończenie 16.20 – wyznaczenie kursu na zakończenie 16.20-16.30 – tzw. dogrywka 16.30-16.35 – przyjmowanie rozporządzeń na rozpoczęcie kolejnej sesji.2. Harmonogram

Rodzaje

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest funduszem strukturalnym Unii Europejskiej. Został on utworzony w celu zmniejszania różnic w zamożności (majętności) i jakości życia we wszystkich krajach członkowskich i regionach Unii Europejskiej. Fundusz ten promuje spoistość gospodarczą (ekonomiczną) oraz społeczną (socjalną). Europejski Fundusz Społeczny zajmuje się promocją zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej. Pomaga krajom członkowskim, powodując, że siła robocza

Inne informacje

Harmonogram sesji można podzielić na dwa rodzaje: 1. Harmonogram notowań ciągłych na GPW 8-9 – przyjmowanie zleceń na otwarcie 9 – ustalenie kursu na otwarcie 9-16.10 – notowania ciągłe 16.10-16.20 – przyjmowanie zleceń na zamknięcie 16.20 – ustalenie kursu na zamknięcie 16.20-16.30 – dogrywka 16.30-16.35 – przyjmowanie zleceń na otwarcie kolejnej sesji

Informacje dodatkowe

Pocieszeniem dla tych, którzy chcą założyć najlepsze lokaty bankowe może być informacja, że na obniżki oprocentowania lokat nie zdecydowali się liderzy naszego rankingu. Czołówka pozostała w zasadzie bez zmian.Najwyżej oprocentowaną lokatę na miesiąc znajdziemy w Eurobanku, który płaci 4,55 proc., co po odjęciu 19-proc. podatku od zysków kapitałowych daje nam 3,69 proc. zysku. Zakładając lokaty na kwartał można jednak zarobić

Gdzie inwestować?

Gdzie inwestować?Zanim zainwestujesz w jakikolwiek fundusz inwestycyjny, należy zastanowić się nad kilkoma zasadniczymi kwestiami. Ważne jest aby taką decyzję podejmować jak najbardziej świadomie. Jednakże do tego potrzebne jest zarówno zrozumienie tematu jak i własnych, indywidualnych potrzeb. Gra rozgrywa się przecież o naszych pieniądze, zarobione zwykle w pocie własnego czoła. Właśnie dlatego nie ma się co spieszyć. Na samym początku najważniejszą

Informacje dodatkowe

Inwestycje kapitałowe, odzwierciedlają ruch pieniądza i tyczą się aktywów finansowych. Wynika to z tego, iż posiadają one cechy niematerialne i są także znane pod terminem inwestycji monetarnej. Określenie tych inwestycji pojmowane jest jako celowo wydatkowany fundusz przez osobę inwestora, skierowany na zwiększenie jego dochodów. Inwestowanie musi przynosić zyski, jednakże aby tak się stało trzeba wykorzystywać kapitał w czasie bieżącym,

Rodzaje inwestycji kapitałowych

Rodzaje inwestycji kapitałowych Inwestycje kapitałowe są realizowane w formie nabycia papierów wartościowych oraz innych "narzędzi" finansowych. Główną postacią "narzędzi" finansowych są papiery wartościowe. Ze względu na charakter, inwestycje kapitałowe dzieli się na: lokaty o cesze udziałowej - są to akcje, udziały w spółkach nieemisyjnych, a także jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych. Dochody pozyskiwane z lokat udziałowych są bezpośrednio zależne od

Rodzaje

Lokata bankowa to wciąż bardzo popularna metoda oszczędnościowa. Do głównych zalet możemy zaliczyć bezpieczeństwo ulokowanych środków oraz gwarantowane oprocentowanie. Aby dobrze wybrać lokatę bankową, zwróć uwagę na kilka rad które pozwolą Ci cieszyć się dobrze ulokowanymi pieniędzmi. a) Określ czas inwestycji Miej wzgląd na to że zbyt wczesne zerwanie lokaty, będzie skutkowało całkowitą utratą odsetek. Tak więc w

Inwestycje kapitałowe

Inwestycje kapitałowe Odzwierciedlają one ruch pieniądza i tyczą się aktywów finansowych. Wynika to z tego, iż posiadają one cechy niematerialne i są także znane pod terminem inwestycji monetarnej. Określenie tych inwestycji pojmowane jest jako celowo wydatkowany fundusz przez osobę inwestora, skierowany na zwiększenie jego dochodów. Inwestowanie musi przynosić zyski, jednakże aby tak się stało trzeba wykorzystywać kapitał w czasie bieżącym,

INDEKSY GIEŁDOWE (WIG20)

INDEKSY GIEŁDOWE (WIG20)Indeksy giełdowe są miernikami obrazującymi w sposób syntetyczny i całościowy tendencje na giełdach papierów wartościowych. Indeksy są właściwe dla giełd różnych krajów. Za ich pomocą można ocenić, czy kursy akcji wykazują tendencję rosnącą, malejącą, czy utrzymują się na stałym poziomie. Indeksy giełdowe są podstawową informacją o ogólnej sytuacji rynkowej, z uwzględnieniem znacznej liczby notowanych akcji. Giełda warszawska zajmuje

Inne informacje

Fundusze unijne w budżecie Unii Europejskiej dla krajów potrzebujących UE pochodzą z trzech podstawowych źródeł:z cła pozyskiwanego z wyrobów i produktów importowanych z państw, nie będących członkami Unii Europejskiej (są to tzw. klasyczne zasoby „osobiste” Unii Europejskiej),z przychodów z VAT-u (czyli z podatku od towarów i usług -od wartości dodanej) – jest to określony procent, który określone państwo musi uiścić

Porady

Lokaty proponowane przez banki różnią się między sobą przede wszystkim oprocentowaniem. Oczywiście najlepszą opcją jest lokata z rocznym oprocentowaniem oscylującym pomiędzy 5.5% a 6%. Jednak takie lokaty wymagają wysoki wkładów pieniężnych. Inną ważną cechą lokat jest możliwość co trzy miesięcznej wypłaty środków bez utraty odsetek. Dlaczego jest to takie ważne, otóż dlatego, że niektóre banki oferują lokaty, w których

Porady

Lokaty terminowe są najprostszym sposobem zarabiania, wyłącznie na zasadzie udostępnienia pieniędzy. Przykładem możemy posłużyć się ofertą jednego z banków. Do głównych zalet tejże lokaty możemy zaliczyć m.in.: a) stałe wartość oprocentowania, niezależnie od terminu lokaty,b) takie samo oprocentowanie bez względu na wysokość wpłacanych środkówc) możliwość założenia lokaty w PLN, bądź obcej walucied) minimalna kwota wkładu to 1000 zł (bądź

Informacje dodatkowe

Pocieszeniem dla tych, którzy chcą założyć najlepsze lokaty bankowe może być informacja, że na obniżki oprocentowania lokat nie zdecydowali się liderzy naszego rankingu. Czołówka pozostała w zasadzie bez zmian.Najwyżej oprocentowaną lokatę na miesiąc znajdziemy w Eurobanku, który płaci 4,55 proc., co po odjęciu 19-proc. podatku od zysków kapitałowych daje nam 3,69 proc. zysku. Zakładając lokaty na kwartał można jednak zarobić

Informacje dodatkowe

Zdany egzamin – co dalej? Gdy trafisz do grona szczęściarzy którzy pozytywnie zdadzą swój egzamin na doradce inwestycyjnego, powinieneś zatroszczyć się o to aby instytucja KPWiG, wpisała Cie do krajowego rejestru doradców inwestycyjnych. Zdany egzamin nie upoważnia Cię do owego wpisu. Prócz tego musisz spełnić szereg podstawowych założeń: a) mieć całkowitą zdolność do wszelkiego rodzaju czynności prawnych b) być

Strona główna

W styczniowym rankingu funduszy inwestycyjnych zaszła jedna zmiana w gronie liderów, czyli wśród funduszy, które w horyzoncie 3-letnim mają najwyższą notę 5a. UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO), po wielu miesiącach utrzymywania się w tym gronie, otrzymał w styczniu słabsze noty w obu horyzontach: 4a w 36-miesięcznym i 3a w 12-miesięcznym. Posiadacze jego jednostek nie powinni

Porady

Wybór biura maklerskiego Kierując się wyborem biura maklerskiego powinniśmy wziąć pod uwagę następujące czynniki: stawki prowizji opłaty za prowadzenie rachunku i inne operacje dostępność sieci punktów obsługi oferowane analizy i rekomendacje notowania w czasie rzeczywistym (najlepiej bezpłatny dostęp) awaryjność systemu informatycznego (możemy poszukać opinii innych

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Rodzaje funduszy inwestycyjnych Fundusze inwestycyjne dzielą się na: fundusze akcji - to fundusze o polityce inwestycyjnej zakładającej lokowanie aktywów przede wszystkim w lokatach o większym ryzyku inwestycyjnym (akcje przedsiębiorstw), fundusze obligacji – to fundusze o polityce inwestycyjnej zakładającej kumulowanie aktywów przede wszystkim w lokatach o planowanym dochodzie (obligacje oraz bony skarbowe), fundusze zrównoważone (mieszane) – to fundusze o polityce inwestycyjnej

Informacje dodatkowe

Kryteria podziału. ze względu na przedmiot obrotów: giełdy towarowe giełdy pieniężne giełdy usług ze względu na zasięg i znaczenie: giełdy o zasięgu krajowym giełdy o zasięgu międzynarodowym ze względu na rodzaj zawieranych transakcji: giełdy przeprowadzające transakcje gotówkowe giełdy przeprowadzające transakcje terminowe ze względu na

Porady

Zakończenie programów rządowych, negatywne skutki bezrobocia, ograniczone możliwości kredytowe spowodują spadek popytu konsumpcyjnego w gospodarce. Najpóźniej w drugim kwartale 2010 roku zakończą się najważniejsze programy ratunkowe dla sektora finansowego ze strony FED, co zmniejszy popyt spekulacyjny. Czynniki te sugerują następujący scenariusz – dość znaczna korekta na rynkach akcji w pierwszej połowie roku, ale bez ustanawiania nowych minimów. Sygnałem zbliżającej się

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Rodzaje funduszy inwestycyjnychFundusze inwestycyjne można podzielić na: fundusze akcji – jest to fundusz o taktyce inwestycyjnej zakładającej gromadzenie aktywów przede wszystkim w lokatach o wyższym ryzyku inwestycyjnym (akcje firm) fundusze obligacji – to fundusz o strategii inwestycyjnej zakładającej gromadzenie aktywów przede wszystkim w lokatach o planowanym zysku (są to przede wszystkim obligacje oraz bony skarbowe) fundusze zrównoważone (mieszane) –

Rodzaje

Jak dobrać Fundusz Emerytalny? Rozpatrując ranking OFE, zwróć uwagę na okres działalności jakie przedstawia zestawienie poszczególnych firm. Historia każdego z funduszu może być przedstawiona w tak krótkim okresie, iż ukazywać będzie jedynie pozytywny okresy swojej działalności. Prawdziwie atrakcyjny fundusz emerytalny, powinien wykazać ciągłość wysokich stóp zwrotu. Kluczowym zadaniem które spełniać ma Fundusz Emerytalny, jest pomnożenie wartości środków, które napływają