-1
archive,category,category-dysfagia,category-18678,stockholm-core-1.0.6,select-theme-ver-5.1,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Ćwiczenia

Reedukacja może być uzupełniana ćwiczeniami, które ogólnie usprawniają rozwój psychomotoryczny dziecka. Stosuje się w tym celu metody wykorzystujące terapeutyczną wartość ruchu, jak np. metodę dobrego startu. Należy pamiętać, by dziecko, nie tylko kiedy pisze, przyjmowało prawidłową pozycję ciała oraz odpowiednio trzymało przedmioty do pisania. Korzystne warunki, w których się pracuje, w dużym stopniu wpływają na

Przyczyny dysgrafii

Do przyczyn dysgrafii zalicza się, jak wyżej wspomniano, zaburzenia percepcji wzrokowej (w tym wzrokowo – ruchowej) oraz orientacji przestrzennej, a także zaburzenia emocjonalne. Pierwotnej przyczyny dysgrafii należy upatrywać jednak w zaburzeniach w funkcjonowaniu ośrodka mózgowego, który jest odpowiedzialny za opanowanie umiejętności pisania. Dysgrafia łączy się ponadto z obniżeniem pamięci wzrokowej i wzrokowej analizy.

Dysgrafia

W życiu każdego dziecka zdarzają się sytuacje, przez które trudniej jest mu skupić uwagę i kierować ją na powierzonych mu zadaniach. Zdaje się, że często jest ono zaabsorbowane ważnymi sprawami, zwłaszcza w okresie dorastania, gdyż koncentracja uwagi jest skierowana na jego osobiste problemy. Pojawienie się trudności w poprawnym pisaniu ortograficznym lub dbaniem o styl pisma wiąże się u dziecka z wchodzeniem

Objawy dysgrafii

U dzieci, które wykazują nieumiejętność pisania, obserwuje się znaczne spowolnienie tej czynności w stosunku do ich rówieśników. Dysgraficy, zanim przeniosą słowa na papier, muszą najpierw przywołać w myślach poszczególne litery, dlatego zamiast zastanawiać się nad treścią tekstu, myślą o jego formie i składzie. Problemu nie należy bagatelizować, gdyż czynność pisania wiąże się u takich

Leczenie

LeczeniePrzed przystąpieniem do leczenia, należy wykonać szereg badań koniecznych do ustalenia doboru odpowiedniego leczenia. Najważniejsze to wykluczyć nowotwór który może być podłożem dysfagii. Chorego z trudnościami połykania wysyła się na badanie radiologiczne, bądź gastroskopię górnego odcinka przewodu pokarmowego. Dalsze postępowanie, w przypadku zwężenia bądź guza, zależne jest od histopatologicznego badania wycinka. W przypadku braku nie określonych ograniczeń, a dolegliwości są

Reedukacja

Aby zapobiec pojawieniu się trudności w nauce pisania lub też czytania (w przypadku dysleksji) nauczyciel powinien stosować elastyczne metody nauczania, to znaczy takie, które będą dopasowane do indywidualnych możliwości i umiejętności dziecka. Nawet, jeśli się to nie uda, należy stworzyć mu takie warunki, które pozwolą przezwyciężyć trudności, mając na uwadze to, że dzieci z dysgrafią znacznie bardziej

Rokowania

Dysgrafia, znana też jako trudność opanowania kaligrafii, znacznie częściej dotyka chłopców. Tę dysfunkcję przejawia ich ok. 75% wśród ogółu uczniów, u których stwierdza się dysgrafię. Wstępną  diagnozę jest w stanie określić już nauczyciel, o ile jego wiedza na temat rozwoju układu psychoruchowego dziecka jest wystarczająca, jednak to do specjalistycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej należy ostateczne orzeczenie stanu dziecka. O