-1
archive,category,category-dyskalkulia,category-18679,stockholm-core-1.0.6,select-theme-ver-5.1,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Rokowania

Zdiagnozowanie dyskalkulii nie jest łatwe ponieważ nauka matematyki zaczyna się w wieku szkolnym. Toteż, często trudno jest odróżnić czy problem rzeczywiście ma swe podłoże w tym zaburzeniu, czy też wiąże się raczej z nieumiejętnością przyswojenia materiału przez ucznia bądź zaniedbaniem dydaktycznym ze strony nauczyciela. Różnica polega na tym, że nawet przy początkowym nie rozumieniu

Dyskalkulia

Pojęcie „dyskalkulia rozwojowa” pojawiło się o wiele później niż „dysleksja rozwojowa” i z tego powodu naukowcy częściej używają terminu opisowego – specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, trudności matematyczne lub zaburzenia umiejętności matematycznych. Nie budzi wątpliwości, że objawy dyskalkulii są inne niż w przypadku dysleksji, choć spotyka się poglądy, iż ta trudność matematyczna występuje

Objawy dyskalkulii

Objawy dyskalkulii mogą wynikać ze skutków dysleksji na poziomie czytania, a przez to rozumienia problemów czy też przetwarzania języka i posługiwania się nim. Dziecko z dyskalkulią może mieć bowiem problemy z rozumieniem i rozwiązywaniem zadań z treścią oraz posługiwaniem się różnymi terminami, takimi jak np. licznik – mianownik, czy rozumieniem zróżnicowanych znaczeń słów „dwa”, „kwadrat”. Stosowane

Przyczyny dyskalkulii

Naukowcy sugerują,  że te same deficyty, które wywołują trudności w czytaniu i pisaniu, także mogą oddziaływać na pewne aspekty liczenia. Twierdzą w dodatku, że nie ma uczniów z dysleksją, którzy nie doświadczyliby trudności w nauce matematyki. Wniosek ten częściowo potwierdzają badania przeprowadzone przez Steevesa, które wykazały, że wśród dzieci z dysleksją aż 60% ujawniło problemy z opanowaniem matematyki,

Ćwiczenia

Celem ćwiczeń, którymi objęte jest leczenie dyskalkulii, jest rozwiązywanie praktycznych zadań, opartych na sytuacjach, które dziecko zna i kojarzy z życia. Polegają one na analizie treści zadań matematycznych oraz motywują do samodzielnego myślenia, przez co uczeń nie będzie rozwiązuje ich w sposób schematyczny. Niektóre programy ćwiczeń w trudnościach matematycznych, opierają się na specjalnych wskazówkach,