-1
archive,category,category-nerwiak,category-20967,stockholm-core-1.0.6,select-theme-ver-5.1,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

NF2

NF2 Nerwiakowłókniakowatość typu II drugiego jest chorobą dziedziczną, dziedziczoną autosomalnie dominująco, lub powstaje w skutek mutacji genu kodującego o nazwie „merlin”. Gen ten znajduje się na 22 chromosomie. Przy NF2 mamy do czynienia z kilkoma rodzajami mutacji w jednym fragmencie genu, zależy od nich stopień choroby. W zależności od momentu zajścia mutacji, wadliwy gen pojawi się w różnych komórkach. Dlatego

Gamma Knife

Gamma Knife Jest to metoda nieinwazyjna radiochirurgii sterotaktycznej wypierająca zabiegi neurochirurgiczne na małych guzach, przeważnie z średnicą do 4 cm. Ograniczenie to wynika ze specyfiki tkanek do tzw. „puchnięcia po naświetlaniu”, większy guz może zacząć uciskać na zdrowe tkanki i powodować objawy zagrażające życiu pacjenta. Na czym polega?? Gamma knife (nóż gamma) polega na tym, że wiele (ok.200) wiązek promieni

Nerwiak nerwu słuchowego

Nerwiak nerwu słuchowego Guzy nerwu przedsionkowo-słuchowego są to nowotwory łagodne, tworzące się z osłonek Schwanna. Jest on jednym z najczęściej występujących guzów śródczaszkowych. Ich wzrost jest nieprzewidywalny, mogą rosnąć w tempie nawet 2 cm na rok, być w fazie uśpienia, lub przyrastać jedynie kilka milimetrów. W zależności od tempa wzrostu powodują dolegliwości otologiczne jak i neurologiczne o różnym nasileniu.