64086
post-template-default,single,single-post,postid-64086,single-format-standard,stockholm-core-1.0.6,select-theme-ver-5.1,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Informacje ogóln

Informacje ogólne

Wyróżniamy trzy rodzaje kwasicy:

  • ketonowa,
  • oddechowa,
  • metaboliczna.

Kwasica ketonowa charakteryzuje się groźnym powikłaniem cukrzycy i zagrożeniem życia. Powstaje ona na skutek nieprawidłowej przemiany tłuszczów i węglowodanów, co jest spowodowane brakiem insuliny. Częstą przyczyną wystąpienia kwasicy u pacjentów z cukrzycą typu 1 jest samowolne obniżenie dawki insuliny albo niedopasowanie insuliny do zmieniających się warunków jak podczas infekcji, zakażeniach czy zwiększonym wysiłku fizycznym lub całkowite odstawienie insuliny. Powstawanie kwasicy przy cukrzycy typu 2 są spowodowane pomyłkami w dawkach wstrzykiwanej insuliny lub całkowity brak leczenia insuliną. Odpowiednia wiedza pacjenta, samokontrola i dyscyplina jest najskuteczniejszą metodą w uniknięciu kwasicy cukrzycowej i powikłań cukrzycy.

Kwasica oddechowa jest następstwem obniżenia pH i natychmiastowy wzrost stężenia wodorowęglanów w osoczu. Gdy zaburzenie trwa krótko to wyrównanie nie następuje, a pH zmniejsza się do granic normy. Kiedy utrzymuje się dość długo, zaznacza się działanie nerek, a stężenie wodorowęglanów w osoczu rośnie jeszcze bardziej. Jest ona następstwem długotrwałych chorób narządu oddechowego, jak zapalenie oskrzeli, rozedma płuc, stany depresji ośrodka oddechowego pod wpływem leków. Może być także uraz klatki piersiowej i wszelakie zabiegi operacyjne w jej obrębie.

Kwasica metaboliczna występuje u chorych na niewydolność krążeniową. Nerki zatrzymują wodę, żeby zapewnić właściwy toniczność płynów ustrojowych. W przypadku niewydolności lewo komorowej minimalizuje się przesączenie kłębuszkowe i doprowadza to do zatrzymania wody w organizmie. Niewydolność prawej komory przyczynia się do wzrostu ośrodkowego ciśnienia żylnego i właściwy wzrost ciśnienia hydrostatycznego. U pacjentów rozwija się obrzęk obwodowy i niedotlenienie tkanek prowadzi do kwasicy metabolicznej.

No Comments

Post a Comment